Vizyon

Ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasının biyolojik çeşitliliğinin, doğal kaynaklarının tanımlanması, araştırılması ve korunmasına dair katkıda bulunmak, var olan ve olabilecek ekolojik sorunlar için araştırma yapmak ve çözümler geliştirmek, doğayla uyumlu ve ekolojik süreçlerle şekillenmiş insan topluluklarının yaygınlaşmasını sağlamak, tüm bu konular hakkında bilgi aktarımını sağlayacak organizasyonlar ve eğitimler düzenlemektir.

Üye Sayısı

30 üye

Faliyet

Biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalar, Doğa koruma çalışmaları, Sivil katılımın artırılması gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

İletişim Bilgileri

🍪 Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz.

DAHA FAZLA