Türkiye'de doğa koruma çalışmalarında sivil toplum çok önemli bir role sahiptir. Bazı bölgelerde, kamu idareleri veya özel firmalar tarafından yapılan yatırımların habitat kayıpları ve zarar verici etkileri öncelikle sivil toplum kuruluşları tarafından gözlemlenmektedir. STK’ların doğal alanlarının geliştirilmesi ve korunmasında söz sahibi olması oldukça önemlidir. Doğru ve güvenilir bilimsel çıktılar eşliğinde alınacak koruma önlemleri doğal hayatın devamlılığı için atılacak adımların çok daha sağlam olmasına olanak sağlayacaktır. Bu fikirle CONIFERA, Antalya’da bulunan çevre konularında çalışan STK’ları bir araya getirmek ve doğru stratejiler geliştirerek çevre ile ilgili konularda birlikte çalışmayı desteklemektedir. Ayrıca projenin hedefleri arasında, Kamu-STK- Akademinin aktörlerinin işbirliği içerisinde çalışarak orman altında yayılış gösteren bitki türlerini korumak bulunmaktadır. 

 

 

Türkiye'nin biyolojik değeri en yüksek illerinden biri olan Antalya, bölgenin çeşitliliğini araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Yapılan son araştırmalara göre Antalya'da 250'si yerel endemik olmak üzere ülkemize endemik olan yaklaşık 800 bitki türü bulunmaktadır. Antalya'nın eşsiz floristik çeşitlilik değeri, onu geleceğe taşımak adına koruma konusunda kurumlara ve doğaseverlere ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. Ancak bugüne kadar bölgede yapılan çoğu çalışma, koruma metodolojisine yönelik olmayıp, ağırlıklı olarak envanter belirleme üzerine yapılmıştır. Ülkemizin floristik açıdan en zengin ilinde, “tür odaklı” koruma çalışmaların yapılması son derece gereklidir. Bunu göz önünde bulundurarak CONIFERA Antalya Ormanlarında yayılış gösteren kritik tehlike altındaki endemik bitki türlerini ve bu türler üzerindeki baskıları ortaya koyarak türlerin gelecek nesillerini devam ettirebilmeleri için gerekli koruma önlemlerini belirlemeyi hedef almıştır.

 

CONIFERA, orman yönetimi ve yerel çevrenin korunması ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili paydaşlarla işbirliği kurarak, orman altında yayılış gösteren endemik ve kritik tehlike altındaki bitki türlerinin izlenmesi, korunması ve gelecek nesillerinin garantiye alınması konularında AB müksebatıyla uyumlu yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Antalya Orman Kaynakları Koruma Uygulamaları- CONIFERA projesi Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK, Türkiye) ve Hellenic Society for the Protection of Nature (HSPN-Yunanistan) ortaklığında, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütülmektedir. CONIFERA projesi Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı III Dönem (CSSP-III) kapsamında desteklenmektedir. Sivil Toplum Destek Programı, sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen bir program olup, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. Programın sözleşme makamı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

 

 

Kentimizde çevre konularında çalışan STK'ların hem kendi aralarında hem de kamu yetkilileriyle iş birliği eksikliği; finansman kaynaklarına yetersiz erişim; yasal hakları ve ilgili mevzuat hakkında yetersiz bilgi; halkı harekete geçirememe ve gönüllüleri çekememe; kamu kurumlarının çevre STK'larına karşı olumsuz tutumu önemli sorunlar arasında yer almaktadır. "Antalya Orman Kaynakları Koruma Uygulaması- CONIFERA" projesi bu bakış açısına göre oluşturulmuştur.

 

Türkiye'de özellikle Antalya ilinde habitat ve tür tahribatının en önemli nedeni, doğaya ilişkin bilgi eksikliği ve koruma ihtiyacıdır. Bu, ancak doğal yaşam alanlarımız ve türlerimiz hakkındaki anlayışı ve farkındalığı artırarak çözülebilir. Bir insanın tanımadığını sevmesi veya koruması mümkün görünmemektedir. Bu amaçla doğa koruma bilincinin artırılmasında doğa araştırma, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Sivil toplumun bu çalışmaları kamu kurumları tarafından kabul edilen bilimsel metodolojiye uygun olarak gerçekleştirmesi, öncelikle yerelde çevre koruma konularında çalışan STK'larının kapasitelerinin artırılması ile mümkündür.

Bu kapsamda CONIFERA projesi ile hazırlanan ANCEP (Antalya Çevre Platformu) ile Antalya’da faaliyet gösteren STK’ların tanıtımı yapılacak ve birbirleri arasındaki iletişim bağları güçlendirilecek, yapılacak eğitimler ve bilgilendirme toplantıları ile proje kapsamında belirlenen hedef türler karar vericiler ve yerel halka tanıtılarak koruma önlemlerinin alınması sağlanacaktır.

🍪 Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz.

DAHA FAZLA