Antalya Endemiği

Kaputaş andızotu, Kalkan'daki (Kaş/Antalya) Kaputaş Kanyonu’nun denize bakan uçurum kayalıklarında, sarkık demetler halinde gelişen, yöreye özgü bir kaya bitkisidir. 1984 yılında keşfedilen ilk örneklerinin toplayıcıları arasında yer alan, Ege Üniversitesi botanik profesörlerinden Özcan Seçmen'in onuruna adlandırılarak bilim dünyasına tanıtılmıştır. Yaklaşık kırk yıl önce keşfedilen türün, şimdilik bilindiği tek yer bu yöredir.

Tabanda odunsu, çok sayıda çiçekli gövdeli, demetsi, sarkık dallı, tabandan yan vejetatif sürgünlü, dik duruşlu çok yıllıklardır. Yapraklar uç rozette vejetatif sürgünler üzerinde, mızraksı biçimli, 4-8,5 x 0,6-1 cm boyutlarında, keskin sivri uçlu, sap kısmına doğru kademeli olarak daralıcı, kenarda ince testere dişli, yeşil, küçük ve sarı renkli salgı damlalı, her iki yüzeyde yumuşak seyrek tüylü; yaprak sapı tabanda genişlemiş ve yünsü tüylüdür. Orta ve üst gövde yaprakları daha küçük boyutlarda, sapsız, daha az sayıda sarı salgı damlalı, kenarda belirgin; en üst yapraklar şeritsi-mızraksı biçimli, bazen kapitulayı yarı taşıyıcı biçimdedir. Gövdeler yaklaşık 50 cm uzunluğunda, dik veya eğik yükselişli, üst kısımda yaysı dik duruşlu yan dallıdır. Kapitula bir veya dal uçlarında birkaç adet, seyrek bileşik salkım dizilişlidir. Meyveli çiçek durumu sapı hafif kalınlaşmıştır. İnvolukrum 0,7-1 cm çapında; dış fillariler şeritsi biçimli, 3-5 x 0,5-0,8 mm boyutlarında, keskin sivri uçlu, en azından dış kısımda yeşil renkli; iç fillariler 7-9 x 0,4-0,6 mm boyutlarında, pulsu yapılı, dış kısımda beyazımsıdan kahverengimsiye kadar değişen renklerde ve yeşil orta damarlıdır. Merkezdeki erselik çiçekler, ipliksi dişi çiçek tarafından çevrili; ipliksi dişi çiçekler 10-30 adet, yaklaşık 5 mm, erselik çiçekler yaklaşık 6 mm’dir. Akenler yaklaşık 1,8-2,3 mm uzunluğunda, kahverengi, 4-5 yivli, dış kısımda tüylü; pappus 4-4,5 mm, tabanda serbest, yaklaşık 10 adet düz beyaz tüysü yapılıdır.

🍪 Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz.

DAHA FAZLA