Top borcak (Endemik)

Top borcak olarak adlandırılan bu tür, brakteoller tarafından sarılmış çiçek durumlarıyla dikkat çeker. Ülkemizin güney ve iç kesimlerinde yayılış gösteren Top borcak, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çiçeklenir. Genellikle 600-1500 m’ler arasındaki makilik alanlarda, konifer ormanlarında, kireçtaşlı kayalıklarda ve otlak yamaçlarda yetişir.

Kısa yatık gövdeli veya tümsek şeklindeki dikensiz çalılardır. Yaprakları basit yapılı, sapsız, eliptikten ters yumurtamsıya kadar değişen biçimlerde olup her iki yüzeyi de yoğun tüylerle kaplıdır. Çiçekler dal uçlarında kümelenmiştir ve kaliksin hemen altından çıkan 1-3 mm uzunluğundaki brakteolleri oldukça belirgindir. Çanak yaprakları yaklaşık 6 mm uzunluğundadır ve uzun-yumuşak tüylerle kaplıdır. Bayrakçık genişçe yumurtamsı biçimli, uzun-yumuşak tüylü, kanatçık ve kayıkçıklarla yaklaşık eşit uzunluktadır. Baklamsı meyveler dikdörtgensi biçimli, uzun-yumuşak tüylerle kaplı ve çok tohumludur.

Benzer Türler

Ornithogalum pamphylicum

Pamfilya akyıldızı, Güney yıldızı (Antalya Endemiği)

Campanula aktascii

Antalya Endemiği

Crocus wattiorum (B.Mathew) B.Mathew

Olimpos safranı (Antalya Endemiği)

🍪 Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz.

DAHA FAZLA