Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, 32 katılımcı ve 4 uzman (HSPN'den iki uzman, CAOB'den iki uzman) Avrupa Birliği destekli doğa koruma projeleri, doğa koruma projeleri için eğitim materyallerinin hazırlanması, biyoçeşitlilik ve nesli tükenmekte olan bitki türleri ve conifera projesi hakkında sunum yaptı. HSPN (Hellenic Society for the Protection of Nature, Yunanistan) ve CAOB (Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği, Türkiye) uzmanları workshop için eğitim materyalleri hakkında akademisyenlere, STK’lara, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bilgi verdi.

HSPN AB Projeleri Departmanı uzmanı Chara Agaoglou, çevre bilimleri alanında eğitim materyali hazırlamasında yöntemler ve ihtiyaçların belirlenmesi konusunda ulusal ve uluslar arası örnekler üzerinden bilgiler verdi. HSPN AB Projeleri Departmanı uzmanı Eleni Nteka, “Yunanistan'da Uygulanan AB Finansmanlı Doğa Koruma Projeleri” konulu bir sunum yaptı. ANTOK Dernek Başkanı Doç. Dr. İ. Gökhan Deniz, “Türkiye'de Biyoçeşitlilik, Endemik Flora ve AB Finansmanlı Proje Deneyimleri” konulu bir sunum yaptı. CONIFERA Proje Koordinatörü Pınar Kınıklı proje hakkında bilgi verdi. Projenin amacından ve beklenen sonuçlarından bahsetti.

Katılımcılar 5 gruba ayrılarak CONIFERA projesi için eğitim materyalleri tasarladılar. Katılımcılar grup üyeleri ile birlikte çalıştılar ve her grup 5 farklı eğitim materyali üretti. Gruplar tarafından tasarlanan eğitim materyalleri seçilen konuşmacılar tarafından sunuldu. Katılımcılar ve uzmanlar ortaya konan fikirler üzerine yorum yaptı. 

🍪 Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz.

DAHA FAZLA